NARAVA PREKMURJA

Pogled v biodiverziteto Prekmurja

ŽIVALI

SESALCI

PTICE

DVOŽIVKE, PLAZILCI

RIBE, PIŠKURJI

ŽUŽELKE

PAJKOVCI

OSTALI NEVRETENČARJI

RASTLINE

MAHOVI, JETRENJAKI

CVETNICE

LESNATE RASTLINE

GLIVE

KLOBUČARKE

RAZRASLE GLIVE

SKLEDIČASTE GLIVE

HABITATI

GOZDOVI

OBDELOVALNE POVRŠINE

TRAVIŠČA

MOKRIŠČA

ČLOVEK

NASELJA

ZGODOVINA

DEDIŠČINA, OBIČAJI