ŽIVALI - PTICE

Nazaj

NATURA 2000 VRSTE

GOZDNE PTICE

VODNE in MOČVIRSKE PTICE

PTICE NASELIJ

PTICE KULTURNE KRAJINE

REDKI GOSTJE

Natura 2000 vrste

Bela štorklja
Ciconia ciconia

območje: Mura – Goričko

Belorepec
Haliaeetus albicilla

območje: Mura

Belovrati muhar
Ficedula albicollis

območje: Mura

Bičja trstnica
Acrocephalus schoenobaenus

območje: Mura – Goričko

Breguljka
Riparia riparia

območje: Mura

Čapljica
Ixobrychus minutus

območje: Mura – Goričko

Čebelar
Merops apiaster

območje: Mura – Goričko

Črna štorklja
Ciconia nigra

območje: Mura – Goričko

Črna žolna
Dryocopus martius

območje: Mura – Goričko

Grahasta tukalica
Porzana porzana

območje: Mura

Hribski škrjanec
Lullula arborea

območje: Goričko

Kobiličar
Locustella naevia

območje: Mura

Mala tukalica
Porzana parva

območje: Mura

Mali deževnik
Charadrius dubius

območje: Mura

Mali martinec
Actitis hypoleucos

območje: Mura

Mokož
Rallus aquaticus

območje: Mura

Pisana penica
Sylvia nisoria

območje: Mura

Pivka
Picus canus

območje: Mura – Goričko

Plašica
Remiz pendulinus

območje: Mura

Pogorelček
Phoenicurus phoenicurus

območje: Mura

Prepelica
Coturnix coturnix

območje: Mura – Goričko

Rakar
Acrocephalus arundinaceus

območje: Mura

Rjavi srakoper
Lanius collurio

območje: Mura – Goričko

Severni kovaček
Phylloscopus trochilus

območje: Mura

Smrdokavra
Upupa epops

območje: Goričko

Velika bela čaplja
Ardea alba

območje: Mura

Veliki skovik
Otus scops

območje: Goričko

Veliki žagar
Mergus merganser

območje: Mura

Vijeglavka
Jynx torquilla

območje: Mura

Vodomec
Alcedo atthis

območje: Mura – Goričko