O ZAVODU

 

ZAVOD LOGARICA – Zasebni zavod za proučevanje, ohranjanje in promocijo naravnih in kulturnih krajinskih elementov, Brezovica

Zavod Logarica smo ustanovili 09. 02. 2014 z namenom proučevati, ohranjati in promovirati različne elemente naravne in kulturne krajinske dediščine na lokalni in regionalni ravni, še posebej na območju Pomurja.

Zavod aktivno sodeluje pri promociji in proučevanju regionalne biodiverzitete ter naravovarstveno pomembnih območij, kot so Natura 2000 območja ter druga območja s posebnim varstvenim statusom.

Obenem se vključuje v aktivnosti pri ohranjanju in promociji krajinske in regionalne kulturne zapuščine, zgodovinskih elementov in njihovih derivatov, od materialnih do intelektualnih. Zavod teži k aktivnemu sodelovanju z lokalnim prebivalstvom ter lokalnimi skupnostmi preko trajnostno in sonaravno naravnanih projektov, programov, akcij in storitev, ki imajo pozitiven učinek na razvoj regije.

Širši javnosti skušamo omogočati dostop do splošnih informacij o naravnih in kulturnih danostih pomurske krajine. Obenem se trudimo na področju neformalnega podajanja znanja na različnih področjih, mlade rodove navdušiti nad zgodovinskimi danostmi regije ter soustvarjati socialno okolje za medgeneracijski dialog.

Vidik vključevanja socialno in zdravstveno šibkih oseb v družbeno okolje je izjemno pomemben pri aktivnostih zavoda, zato se trudimo v svoje projektne dejavnosti vključevati tudi ta segment prebivalstva. Težimo tudi k dejavnostmi, ki domačim in tujim interesentom omogočajo spoznati življenje na podeželju.

Naslov

Brezovica 24
SI-9225 Velika Polana

Telefon

+386 31 390 167

E-mail

info@logarica.si