Kot partner sodelujemo v projektu Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša II. faza, v okviru katerega smo in še izvajamo dejavnosti, povezane z medgeneracijskim sodelovanjem in izboljšanjem pogojev za razvoj in trajno delovanje medgeneracijskih centrov Odranci in Kobilje ter vzpostavitvijo modelnega mehanizma v obliki programske sheme, s čimer bo prispevala k izboljšanju kvalitete življenja prebivalcem na območju LAS Pri dobrih ljudeh (LAS PDL). Operacija zato izboljšuje infrastrukturo namenjeno medgeneracijskemu druženju, vzpostavlja čez sektorska partnerstva ter kreira programsko shemo namenjeno izvajalcem in udeležencem medgeneracijskih centrov. Operacija Center kulturne dediščine Odranci-Prekmurska hiša II. faza z akronimom »Sožitje pod isto streho« prispeva k uresničevanju izbranega cilja SLR:

–     povečanje medgeneracijskega sodelovanja,

–     večja socialna vključenost ranljivih skupin na območju LAS.

Z načrtovanimi aktivnostmi in rezultati bo operacija vsaj delno, vendar trajno, izboljšala vključevanje ranljivih skupin v različne organizacije, izboljšala infrastrukturo, njihovo medsebojno sodelovanje pa bo doprineslo k nastanku dveh čez sektorskih partnerstev. S strateškim dokumentom – Programsko shemo bomo omogočili ciljnim skupinam načrtovano in nemoteno izvajanje aktivnosti. Del projekta je pilotnega, saj bomo s ponudbo novih programov in z novimi pristopi na različnih delavnicah/dogodkih/tečajih/aktivnostih, poskušali razvijati ustvarjalne potenciale posameznika in družbe, zato bo poudarek na odkrivanju potreb po različnih aktivnostih za zadovoljitev čim večjega števila potreb posameznikov in družin ter posledično doseganje večje kakovosti življenja prebivalcev. Poleg vzpostavitve številnih aktivnosti, bo rdeča nit delovanja medgeneracijskih centrov, povezovanje in solidarnost med ljudmi.

Znesek, višina sredstev 256.177,27 €
Viri sofinanciranja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Znesek, višina sofinanciranja 148.529,78 €
Status – faza v teku
Naslov Ravenska ulica 68, 9233 Odranci
Začetek operacije 01. 09. 2022
Zaključek operacije 30. 08. 2023
Vodilni partner OBČINA ODRANCI
Partnerji operacije OBČINA KOBILJE
  PROJEKTNA RAZVOJNA AGENCIJA IN KOMUNIKACIJA d.o.o., PE LENDAVA
  ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT BELTINCI
  ZAVOD LOGARICA, BREZOVICA

CKD-obvestilo za spletno stran

Nekaj utrinkov iz različnih aktivnosti v okviru projekta