2. februarja smo že 25. leto zapored obeležili Svetovni dan mokrišč, ki se odvija v mnogih državah po svetu, aktivno tudi v Sloveniji. V naši regiji se navadno izvedejo organizirani pohodi v bližini reke Mure na eni od mejnih držav (Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Madžarska). Letošnji pohod ob reki Muri, načrtovan za 29. 01. 2023 v območju med Tratami in Ceršakom, v znamenju gesla “Čas je za obnovo mokrišč“, je žal zaradi slabega vremena odpadel. Kar pa ne pomeni, da je odpadel tudi dan!

Namen svetovnega dneva in organiziranih dejavnosti je namreč še vedno osveščanje javnosti o pomenu in ogroženosti različnih mokrišč. Večina jih je namreč na robu propada zaradi različnih človekovih dejavnosti, med temi imajo največji negativni učinek kmetijstvo, industrija, infrastruktura in masovni turizem. V naši regiji sodijo med najbolj ogrožena naravna mokrišča sledeči habitati: mrtvice in stranski rečni rokavi, naravni vodotoki in naravne mlake, nizka barja in različna močvirja, poplavni logi in rečna prodišča. Ti habitati nudijo številnim živalskim in rastlinskim vrstam življenjski prostor, nenazadnje pa tudi človeku omogočajo marsikatero dejavnost.

Žal pa se še vedno dogaja, da ljudje pozabljamo na primarno funkcijo mokrišč in jih spreminjamo v odtočne kanale, izropane površine ali jih enostavno zasipavamo, kot kažejo spodnje fotografije…