V letu 2022 pripravljamo obsežnejšo promocijsko in izobraževalno kampanjo ob mednarodnem dnevu bobra (07. april), ki smo jo poimenovali “Živim z evropskim bobrom“. Osnovni namen te kampanje je širši javnosti predstaviti vlogo bobra v prostoru, ne kot uničevalca okolja, ampak kot arhitekta, ki pomaga sooblikovati in soustvariti občutljive vodne in obvodne ekosisteme. S svojo aktivnostjo v prostoru (obglodavanje in podiranje dreves, gradnja jezov in brlogov, kopanje rovov, hranjenje s koruzo, ipd.) lahko povzroča tudi materialno škodo ljudem/lastnikom, ki so mnogokrat zato upravičeno ali včasih tudi neupravičeno nastrojeni zoper njega. Bober je velik glodavec, ki se razmeroma uspešno in hitro razmnožuje tudi v našem prostoru. Mestoma so njegove “sledi” v naravi zelo opazne in za mnoge tudi moteče, smatrajo jih celo za škodljive ali nevarne.

Čeprav je bober v Sloveniji zavarovan in še vedno ogrožen (po Habitatni direktivi je tudi opredeljen kot Natura 2000 vrsta), postaja čedalje manj priljubljen med lastniki poplavnih logov, njivskih površin, upravljavcev cest in vodotokov, kar je po eni strani razumljivo, saj lahko bober povzroča lokalno škodo na drevesih, poljščinah, vodotokih in cestni infrastrukturi.

Vendar obstajajo številni načini in uveljavljene metode, da bobru na miren, nenevaren in naravi prijazen način onemogočimo nadaljnje “opustošenje”, če se le znamo za to odločiti. Zato je tudi namen kampanje “Živim z evropskim bobrom” javnosti predstaviti različne neagresivne metode zaščite pred bobrom.

 

AKTIVNOSTI

“Bobrov kotiček” v knjižnicah – v izbranih regionalnih knjižnicah bomo uredili poseben kotiček s promocijskim materialom, izobraževalnimi vsebinami in delavnicami za otroke ter organizirali pogovor s strokovnjaki, biologi in ekologi;

 
Knjižnica LENDAVA: razstava o bobru (vsak dan od 04. – 08. aprila); otroška delavnica (torek, 05. april, med 09:00 in 12:00 uro); pogovor s strokovnjaki (petek, 08. april, med 15:00 in 18:00 uro)
 
Splošna knjižnica LJUTOMER: razstava o bobru (vsak dan od 11. – 15. aprila); otroška delavnica (torek, 12. april, med 09:00 in 12:00 uro); pogovor s strokovnjaki (petek, 15. april, med 14:00 in 16:00 uro)
 
Pokrajinska in študijska knjižnica MURSKA SOBOTA: razstava o bobru (vsak dan od 19. – 22. aprila); otroška delavnica (torek, 19. april, med 09:00 in 12:00 uro); pogovor s strokovnjaki (sreda, 20. april, med 16:00 in 19:00 uro)
 
Življenje bobra ter njegov vpliv na okolje (07. april ob 17:00): strokovno-izobraževalno predavanje o bobru ter njegovem vplivu na okolje ter mokrišča; učilnica Ekonomske šole Murska Sobota (Noršinska ulica 13)
 
Po sledeh bobra ob reki Muri: terenski ogled aktivnosti bobra v naravi (20. marec, od 9:00 do 12:00)
 
Skrito življenje bobra v mrtvicah: terenski ogled aktivnosti bobra v naravi (27. marec, od 9:00 do 12:00)

 

 

PROMOCIJSKI MATERIAL