Z maskoto bobra Bobka se vključujemo v projekt “Kaj nas uči Mura“, v katerem je vključenih več projektnih partnerjev (LAS Prlekija/ Občina Ljutomer, LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh, LAS Ovtar…). Ta nas skozi informativne table, postavljene na različnih deli reke Mure (Kantina – Srednja Bistrica, Krapje – Mota, Bakovci – igrišče, Tišina – OŠ, Križevci – mlaka, Sladki vrh – Mura), vodi skozi pester živalski in rastlinski svet, obenem pa opozarja na ogroženost biodiverzitete ob reki Muri.

Sodelovali smo tudi pri nastajanju in oblikovanju spletnega interaktivnega kviza o reki Muri “Kaj nas uči Mura” in njeni biodiverziteti v okviru istega projekta. Aplikacija je dostopna v spletni trgovini Google Play ali preko QR kode, ki jo najdete na informativnih tablah v Kantini pri G. Bistrici, ob igrišču pri Bakovcih, pri OŠ Tišina, na učni poti v Mostju od nekdanjega gostišča “Trnek” do Mure ter pri stari karavli na Ceršaku!