V sodelovanju s Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru smo uredili in pripravili priročnik “Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja” v slovenskem in hrvaškem jeziku. V njem so zbrani opisi 152 divje rastočih rastlin iz območja Krasa, Istre, Čičarije, Brkinov in Kvarnerja, ki jih ljudje že iz preteklosti uporabljajo v različne namene – za prehrano, kot začimbne in aromatične rastline, okras, splošno uporabo in v domačem zdravilstvu.

Publikacija je nastala v okviru mednarodnega projekta Interreg SLO-HR/444 Kaštelir/ Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja.