+386 31 506 922
  info@logarica.si

GRAMPUS heritage projects

Sodelujemo z angleškimi partnerji v predajanju znanj s področja sonaravnega razvoja, ohranjanja narave, promocije kulturne dediščine in aplikativnih tradicionalnih obrtnih spretnosti.

Vzpostavljanje mednarodne mreže "Green Village" z namenom ohranjanja starih, tradicionalnih spretnosti z vpetostjo v sodobne družbene koncepte.

Preko mednarodnih izmenjav študentov (PEATS) in učiteljev promoviramo naravno in kulturno dediščino Pomurja ter drugih delov Slovenije, s poudarkom na naravovarstvenem, socialno-kulturnem in zgodovinskem vidiku Slovenije v Evropi in v svetu.

 
PEATS 2018

Udeleženci: Benjamin Buttler, Katie Duckworth, Lauren Graham, Ellie Lawson, Richard David Nokes, Nial Provan, Knapton Ross, Natalie Smith, Bronwen Winter