+386 31 506 922
  info@logarica.si

 

    

 

 

Naziv operacije: Narava v urbanih okoljih

Akronim: Urbanatura

Vrednost projekta: 33.476,36 € (vrednost sofinanciranja: 22.676,63 €)

Trajanje: 01. 09. 2017 - 30. 10. 2018

Vodja operacije: Uroš Koštric (Zavod Logarica)

Strokovni vodje projekta: Branko Bakan, Rahela Hojnik Kelenc

Območje izvajanja: občinska središča LAS PDL (Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana)

Tematsko področje: varstvo okolja in ohranjanje narave

 

Glavni cilji:

- izboljšanje stanja osveščenosti lokalnega prebivalstva o naravi v njihovem domačem prostoru z ustvarjanjem primernega socialno-interaktivnega okolja za promocijo ohranjanja narave v urbanih središčih;

- spodbujanje opazovanje in odkrivanje naravnega sveta v urbanih okoljih s poudarkom na prepoznavanju raznolikosti življenjskih okolij ter varovanja živalskih in rastlinskih vrst v njih;

- izdelava in vzpostavitev spletne platforme Urbanatura, ki bo omogočala vpogled v razširjenost živalskih in rastlinskih vrst na območju občinskih središč LAS PDL ter predstavitev življenjskih okolij znotraj občinskih središč.

Aktivnosti: priprava in izdelava platforme Urbanatura - promocijske stojnice s strokovnim vodstvom - delavnice za promocijo platforme Urbanatura - naravoslovne delavnice za šolarje in dijake - fotografski natečaj z razstavo - izdelava promocijskega materiala (plakati, roll-up) - nabava promocijske opreme - izdelava videoklipa Urbanatura

Projektna dokumentacija