+386 31 506 922
  info@logarica.si

Članstvo v zavodu opredeljuje VIII. poglavje statuta. Članstvo v Zavodu Logarica je lahko
-
redno (prostovoljno; včlani se lahko vsakdo, ki bi se želel aktivno vključevati v dejavnosti zavoda)
- č
astno (podeli se zaslužnim osebam, ki so pripsevale k promociji ali delovanju zavoda; potrdi ga občni zbor članov).

Minimalno višino letne članarine, ki je obveza za redne člane, določi Svet zavoda ob privolitvi večine ustanoviteljev zavoda. 

Člani zavoda se izkazujejo s članskimi izkaznicami, ki jih prejmejo ob izplonitvi pristopne izjave. Podpis direktorja zavoda izkazuje potrjeno članstvo za določeno obdobje.