+386 31 506 922
  info@logarica.si

Statut zavoda je dokument, ki opredeljuje delovanje, organizacijo, strukturo in organe zavoda. Sprejet je bil na redni seji Sveta zavoda 25. 5. 2014.

Statut je dosegljiv v PdF obliki na spodnji povezavi.