+386 31 506 922
  info@logarica.si

Projekt "URBANATURA" - Narava v urbanih okoljih - uspešno zaključen


 
 
 

Strokovna delavnica v Veliki Polani - 07. 10. 2018                                                       
Vabljeni na zaključno delavnico v okviru projekta Urbanatura, v kateri vam bomo predstavili delovanje platforme Urbanatura, njeno aplikativnost na različnih digitalnih medijih ter vas obenem seznanili z možnostjo sodelovanja pri nadgradnji in izboljšanju vsebin pri sami platformi.
LOKACIJA: kavarna Metropol, Velika Polana 111, Velika Polana
URA: 13:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo vas tudi, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Delavnice za nevladne organizacije - 07. 10. 2018                                                       
Organiziramo delavnice za različne nevladne organizacije (NVO) v okviru projekta Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) Beltinci. Namen delavnice je predvsem mreženje med NVO, soočanje s težavami v družbi in predvsem novih pogledih na vlogo NVO v sodobni družbi. Delavnice bodo vodili člani Društva Jarica, Lipovci.
Vsebinski sklopi delavnic:
- Vloga in pomen NVO v sodobni družbi
- Kritični pogled na družbeno moč NVO
- Pomen mreženja NVO in možnosti sodelovanja
 
LOKACIJA: kavarna Metropol, Velika Polana 111, Velika Polana
URA: 10:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo vas tudi, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Predavanja o sonaravnem razvoju - 06. 10. 2018                                                       
Vabimo vas na strokovna predavanja o sonaravnem razvoju v okviru projekta Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) Beltinci. Predavali nam bodo člani Društva Jarica, Lipovci.
Vsebina predavanj:
- Herbakultura (zeliščarstvo) kot obogatitev vrtnarjenja
- Prehranska samooskrba gospodinjstev in divje rastočih rastlin
- Sonaravno gospodarjenje z gozdovi - ekosistemski vidik
- Nova vloga travnikov - refugiji za vrste
- Problematika invazivnih vrst v biološki pridelavi
 
LOKACIJA: kavarna Metropol, Velika Polana 111, Velika Polana
URA: 10:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo vas tudi, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 

Strokovna delavnica v Črenšovcih - 01. 08. 2018                                                       
Vabimo vas na strokovno delavnico s predstavitvijo platforme Urbanatura. Na delavnici se bomo posvetili terenskemu delu, zbiranju podatkov ter arhiviranju gradiva za samo platformo. Pridružili se nam bodo tudi študentje iz Velike Britanije, zato bo delavnica potekala v angleškem jeziku.
ZBIRNO MESTO: Caffe Petronia, Prekmurske c. 29, Črenšovci
URA: 10:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo vas tudi, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
Angleški študentje na obisku - PEATS (GRAMPUS Heritage Project)                                                       
V času od 18. 07. do 18. 08. 2018 že četrtič gostimo mlade študente iz Velike Britanije. Poleg druženja in promocije naše regije je osnovni namen njihovega obiska seznanjanje z raznimi veščinami in znanji s področja varstva narave, biodiverzitete naše regije, etnične kulture, zgodovine, tradicionalnega kmetovanja ter lokalnih in regionalnih običajev. V dobrem mesecu dni bodo spoznali naravno in kulturno dediščino Pomurja, obiskali pa bomo tudi nekatere znamenitosti v Sloveniji.

 
 
Fotografska razstava "Prezrta narava v urbanih okoljih" - 05. 07. 2018
Vabimo vas na odprtje fotografske razstave, ki je nastala v okviru projekta "Urbanatura" in na kateri se predstavljajo otroci in mladostniki od 6. do 18. leta starosti s svojimi fotografijami. Odprtje razstave bo v prostorih Ljudske univerze Lendava (Kidričeva ulica 1) ob 18:00 uri, kjer si boste lahko razstavljene fotografije ogledali ob delavnikih vse do konca projekta.
Čestitamo tudi najboljšima mladima fotografoma v obeh kategorijah. Zmagovalni fotografiji pripadata Pii Cigut (OŠ Velika Polana) in Hani Ferenčak (OŠ Odranci)! Čestitke obema in vsem, ki so sodelovali v natečaju!!!
 
 
Fotografski natečaj - ZAKLJUČEN                                                       
Obveščamo vas, da smo fotografski natečaj "Prezrta narava v urbanih okoljih" z zaključno razstavo uspešno zaključili! Na natečaj se je prijavilo kar 21 mladih natečajnikov s skupno 34-imi fotografijami. Iskrena hvala vsem!
 
 
Naravoslovna delavnica za šolarje - 14. 06. 2018                                                       
Organiziramo naravoslovno delavnico za osnovnošolce, v okviru katere bomo predstavili nekatere živalske vrste, ki ostajajo prezrte v naši okolici. Poudarek bo na ptičjem svetu, saj so ptice izjemen pokazatelj ohranjenosti nekega okolja, četudi je to okolje urbano. Seznanili se bomo tudi z uporabi različnih priročnikov, optičnih naprav za opazovanje in se seznanili z metodo zbiranja podatkov na terenu. Priporočena sta ustrezna obutev in obleka. Na delavnico so še posebej vabljeni otroci druge triade.
LOKACIJA: OŠ Turnišče, Prešernova ulica 2, Turnišče
URA: 13:30-15:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo starše in mlade udeležence, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Strokovna delavnica v Turnišču - 20. 05. 2018                                                       
Vljudno vabljeni na strokovno delavnico, kjer vam bomo predstavili nastajajočo platformo Urbanatura, ki nastaja v okviru projekta "Narava v urbanih okoljih - Urbanatura", ki ga sofinancirata EU iz Sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija.
Platforma bo predstavljena kot kompleksna digitalna baza z enciklopedično in podatkovno osnovo, kjer bo lahko splošen uporabnik našel osnovne podatke o rastlinah, glivah, živalih in različnih življenjskih okoljih v urbanih okoljih. Na delavnici se bomo pogovorili tudi o možnostih sodelovanja pri nastajanju platforme.
LOKACIJA: Klub mladih Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče
URA: 14:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo vas tudi, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Fotografski natečaj - natečaj podaljšan do 30. 06. 2018                                                       
Obveščamo vas, da smo natečaj podaljšali za dobra dva meseca!!! Rok za oddajo fotografij je 30. 06. 2018, razpisni pogoji ostajajo enaki.
Fotografije nam skupaj s prijavnico pošljite na info@logarica.si ali na info@lulendava.si.
Izbrane fotografije (20) bodo razstavljene v prostorih Ljudske univerze Lendava, Kidričeva ulica 1, Lendava. Vsi udeleženci natečaja, boste o izboru in razstavi obveščeni.
 
 
Naravoslovna delavnica za šolarje - 09. 05. 2018                                                       
Organiziramo naravoslovno delavnico za osnovnošolce, v okviru katere si bomo ogledali nekatera skrita življenjska okolja v naseljih, kot so potok, travnik, sadovnjak in okolica šole. Še posebej bomo pozorni na živali, ki jih bomo srečevali na poti, predvsem na ptice in žuželke. Priporočena sta ustrezna obutev in obleka, ker se bomo podali tudi na bližnji travnik, kjer si bomo ogledali še svet žuželk. Na delavnico so še posebej vabljeni otroci druge triade.
LOKACIJA: OŠ Odranci, Prešernova ulica 1, Odranci
URA: 14:30-16:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo starše in mlade udeležence, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Fotografski natečaj - odprt do 10. 05. 2018                                                       
Razpisujemo brezplačen fotografski natečaj z zaključno razstavo za otroke in mladino v starosti od 6-18 let. Osrednja tema natečaja je "Prezrta narava v urbanih okoljih". Fotografije nam skupaj s prijavnico pošljite najkasneje do 10. 05. 2018 na info@logarica.si ali na info@lulendava.si. Izmed vseh prispelih fotografij bomo izžrebali 20 najboljših, ki bodo razstavljene v enem od središč LAS PDL. O samih razpisnih pogojih in sodelovanju si lahko preberete na spodnji povezavi.
 
 
Stojnica s strokovnim vodenjem - 28. 04. 2018                                                      
Ponovno vabljeni na stojnico Urbanatura- Narava v urbanih okoljih s strokovnim vodenjem in ogledom prezrtih habitatov v urbanih okoljih. Tokrat si bomo ogledali nekoliko bolj nenavadna bivališča za živalske in rastlinske vrste, kot so npr. obcestni jarki, pokopališče, nasipališča in se dotaknili problematike tujerodnih vrst in njihovega razširjanja po naseljih. V primeru slabega vremena bomo stojnico prestavili na drug datum.
LOKACIJA: parkirišče pred občino Dobrovnik, Dobrovnik 297, Dobrovnik
URA: 09:00-14:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo udeležence, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Stojnica s strokovnim vodenjem - 10. 03. 2018                                                      
Vabljeni na stojnico Urbanatura- Narava v urbanih okoljih, na kateri bomo promovirali skrito in prezrto naravo v urbanih okoljih. Sprehodili se bomo tudi po mestnem parku, kjer si bomo ogledali nekatera zanimiva drevesa, raziskali skrita bivališča živali in se seznanili z varovanjem in ohranjanjem gnezdišč v urbanih okoljih. Ker pričakujemo bolj hladno vreme, svetujemo topla oblačila.
LOKACIJA: pred trgovino Mercator-Ravenka v Beltincih, Ravenska cesta 2, Beltinci
URA: 09:00-13:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo udeležence, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Naravoslovna delavnica za šolarje - 19. 12. 2017                                                 
Organiziramo naravoslovno delavnico za dijake Dvojezične srednje šole Lendava, v okviru katere bomo predstavili projekt Urbanatura - Narava v urbanih okoljih. Predstavili bomo okvirno strukturo nastajajoče platforme Urbanature, ki bo predvsem mladim omogočala vpogled v živi svet narave v okolici njihovih domov. V kolikor nam bo dovoljevalo vreme, se bomo še sprehodili okrog šole in bližnje okolice, kjer se bomo seznanili z nekaterimi metodami zbiranja terenskih podatkov.
LOKACIJA: DSŠ Lendava, Kolodvorska ulica 2e, Lendava
URA: 10:00-12:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo starše in dijake, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Stojnica s strokovnim vodenjem - 02. 12. 2017                                                      
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na promocijski stojnici v Beltincih, kjer vam bomo predstavili projekt "Narava v urbanih okoljih - Urbanatura". Namen projekta je promovirati skriti in prezrti svet narave v naseljih, osveščati prebivalce o pomenu varovanja in ohranjanja raznolikih življenjskih okolij v naseljih tudi za živalske in rastlinske vrste ter predstaviti zasnovo nastajajoče platforme Urbanature, ki bo uporabniku omogočila vpogled v skriti svet urbane narave. Organizirali bomo tudi vodeni ogled po mestu, kjer bomo opazovali ptice in se seznanili z nekaterimi vrstami. Priporočamo primerna oblačila. V primeru slabega vremena bomo stojnico z ogledom prestavili na drug datum.
LOKACIJA: dvorišče gradu Beltinci, Beltinci
URA: 09:00-13:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo udeležence, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Stojnica s strokovnim vodenjem - 25. 11. 2017                                                      
Vabljeni na stojnico Urbanatura- Narava v urbanih okoljih, kjer vam bomo predstavili projekt, njegov namen in cilje ter se skupaj odpravili po ulicah Lendave, kjer bomo opazovali skrito in prezrto naravo. Sprehodili se bomo po mestnem parku in se odpravili do potoka Črnec, kjer si bomo ogledali potencialna bobrišča. Ker pričakujemo bolj hladno vreme, svetujemo topla oblačila.
LOKACIJA: "Katarinin sejem" pred cerkvijo Sv. Katarine v Lendavi, Glavna ulica, Lendava
URA: 09:00-13:00
Udeležba je brezplačna. Obveščamo udeležence, da se dogodek tudi dokumentira (lista prisotnosti, fotografiranje...) v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov.