+386 31 506 922
  info@logarica.si

Zavod Logarica je bil ustanovljen 9. 2. 2014 z namenom proučevati, ohranjati in promovirati različne elemente naravne in kulturne krajinske dediščine na lokalni in regionalni ravni, še posebej na območju Pomurja.

Zavod Logarica aktivno sodeluje pri koordinaciji pristojnih organov in institucij na področju upravljanja s prostorom ter naravovarstveno pomembnih območij, kot so Natura 2000 območja ter druga območja s posebnim varstvenim statusom.

Obenem se vključuje v aktivnosti pri ohranjanju in promociji krajinske in regionalne kulturne zapuščine, zgodovinskih elementov in njihovih derivatov, od materialnih do intelektualnih. Zavod teži k aktivnemu sodelovanju z lokalnim prebivalstvom ter lokalnimi skupnostmi preko trajnostno in sonaravno naravnanih projektov, programov, akcij in storitev, ki imajo pozitiven učinek na razvoj regije.

Širši javnosti skušamo omogočati dostop do splošnih informacij o naravnih in kulturnih danostih pomurske krajine. Obenem se trudimo na področju neformalnega podajanja znanja na različnih področjih, mlade rodove navdušiti nad zgodovinskimi danostmi regije ter soustvarjati socialno okolje za medgeneracijski dialog.

Vidik vključevanja socialno in zdravstveno šibkih oseb v družbeno okolje je izjemno pomemben pri aktivnostih zavoda, zato se trudimo v svoje projektne dejavnosti vključevati tudi ta segment prebivalstva. Težimo tudi k dejavnostmi, ki domačim in tujim interesentom omogočajo spoznati življenje na podeželju.

Sedež zavoda je registriran v občini Velika Polana in sicer v idiličnem kraju Brezovica, kjer se je nekdaj tradicionalni način bivanja še ohranil v različnih segmentih rustikalno-socialnega življenja.