+386 31 506 922
  info@logarica.si

Eden glavnih spletnih projektov Zavoda je vzpostaviti kvalitetno in uporabno bazo znanja na področju narave in družbenega življenja Prekmurja.To smo začeli dosegati s projektom Urbanatura.

RASTLINE                          ŽIVALI                               HABITATI                          LJUDJE

V Prekmurju uspeva izjemno veliko število rastlin (alge, mahovi, praprotnice in semenke), visoka pa je tudi pestrost gliv in lišajev, ki jih zmotno prištevamo med rastline. Na tem območju najdemo tudi veliko redkih in ogroženih živali. Pokrajina se lahko pohvali tudi s številnimi naravnimi in polnaravnimi habitati, med katerimi so varstveno pomembni sledeči: mrtvice in mrtvi rokavi, nižinski poplavni logi, vlažni, močvirni in polsuhi travniki, nižinska barja in močvirja ter visokodebelni senožetni sadovnjaki.

Človek je že več tisoč let pomemben dejavnik sprememb na območju Prekmurja in seveda tudi širše, saj je izoblikoval pokrajino z njenimi znamenitostmi, tako kulturnimi, kot tudi polnaravnimi. Zgodovina je na območju Prekmurja burna in pestra, vsekakor tudi izjemnega pomena za slovenski narod in širše območje.