Latest Past dogodki

PRIDE 3 – skupina angleških gostov

Od 08. 08. do 15. 08. 2022 gostimo skupino šestih gostov iz Velike Britanije v okviru programa PRIDE, ki ga organizira GRAMPUS Heritage & Training, sofinancira pa Erasmus plus. Glavna tema tega obiska je trajnostna izraba geotermalne vode.

Zgodbe rastlin in živali ob mrtvicah reke Mure

Lendava, parkirišče Hofer Kolodvorska ulica 41, Lendava

Reka Mura, ta mistična in čudovita reka panonskih ravnic, še vedno skriva ogromno biserov iz živalskega in rastlinskega sveta, čeprav je njena biodiverziteta dokaj dobro raziskana. Ker terenski raziskovalci vedno znova opazijo nove, še nepopisane vrste s tega območja, bomo pozornost usmerili nekoliko manj »zanimivim«, prezrtim živalskim in rastlinskim vrstam, omenili pa bomo tudi »izmuzljive« […]

Življenje žuželk na mokrotnih travnikih

Motvarjevci Motvarjevci 36

Vabimo vas na naravoslovni izlet po mokrotnih travnikih v Motvarjevcih, ki so se v zadnjih letih s pomočjo različnih ukrepov in projektnih aktivnosti zelo uspešno obnovili. Populacije nekaterih redkih in ogroženih rastlinskih vrst, kot so sibirska perunika, rumena maslenica, močvirski svišč, pehtranov rman in majska prstasta kukavica, so se na račun ustrezne oskrbe travnikov povečale. […]