Po bobrovih sledeh ob reki Muri

Gramoznica Dokležovje

Sprehodili se bomo ob levem bregu reke Mure od gramoznice Dokležovje do broda v Ižakovcih ("Otok ljubezni") in si pri tem pogledali nekatere aktivnosti bobra, kot so objedena in podrta drevesa, odtisi nog, klančine in podobno. V tem vegetacijskem času se taki znaki zelo dobro opazijo tudi od daleč. Seznanili se bomo tudi z razločevanjem […]

Skrito življenje bobra v mrtvicah

Mrtvica Nagy Parlag

V okviru mednarodnega dneva bobra (07. april) pripravljamo še en strokovno voden teren z namenom predstaviti življenje bobra na gramoznicah in mrtvicah. Posebej pozorni bomo na njegove sledi v prostoru, kot so jezovi, brlogi, obglodana in podrta drevesa, morda bomo imeli celo priložnost bobra opazovati v živo. Seznanili se bomo tudi z možnostmi zamenjave bobra z […]

Življenje bobra in njegov vpliv na okolje

Ekonomska šola Murska Sobota Noršinska ulica 13,Murska Sobota

PREDAVANJE V okviru mednarodnega dneva bobra organiziramo strokovno predavanje za širšo javnost, ki se bo izvedla v učilnici Ekonomske šole Murska Sobota. Tema predavanja bo posvečena življenju bobra, njegovemu vedenju v prostoru, izpostavili bomo kočljivo problematiko odnosa bober-človek, pogledali pa si bomo tudi pozitivne učinke vplivov bobra na različne ekosisteme. Predavanje bomo vodili člani Zavoda […]

Bober in mladi raziskovalci

Večgeneracijski center Benedikt

V okviru aktivnosti "Mladi raziskovalci narave Slovenskih goric", ki jih vodi Robi Šiško, se bodo mladi naravoslovci seznanili z bobrom. Delavnica bo potekala v prostorih Večgeneracijskega centra Benedikt, kjer si bodo udeleženci ogledali značilnosti bobra (preparirana žival, posnetki iz narave) in nato izdelali plakat o bobru. Delavnica bo potekala kot del promocijske kampanje "ŽIVIM z […]

Kaj skriva čemaž?

Brod pri Krogu

Tokrat se bomo odpravili po poplavnih gozdovih ob reki Muri, kjer si bomo ogledali sestoje čemaža in bogato raznolikost žuželk ter drugih nevretenčarjev, ki živijo in se skrivajo v zavetju v čemaževih listov. Predvsem v sončnih dneh na listih posedajo številne muhe trepetavke, goseničarke, ose grizlice in listarice, košeninarji in drobni metuljčki, med pajki pa […]

Naravoslovni dan ob reki Muri

Mota - Gezove jame (gostišče Trnek) Mota 76, Ljutomer

Že tradicionalni naravoslovni dan ob Muri bomo letos prvič izvedli v 5-državnem Biosfernem območju Mura-Drava-Donava, del katerega je tudi naša Mura s poplavnim gozdom. Poleg značilnih ptic, ki gnezdijo v rečni loki (srednji detel, kobilar, črna štorklja, črnoglavka, …), bomo s strokovnjaki spoznavali tudi dvoživke, metulje, sesalce in rastline poplavnega gozda reke Mure. Skupin bo […]

Življenje žuželk na mokrotnih travnikih

Motvarjevci Motvarjevci 36

Vabimo vas na naravoslovni izlet po mokrotnih travnikih v Motvarjevcih, ki so se v zadnjih letih s pomočjo različnih ukrepov in projektnih aktivnosti zelo uspešno obnovili. Populacije nekaterih redkih in ogroženih rastlinskih vrst, kot so sibirska perunika, rumena maslenica, močvirski svišč, pehtranov rman in majska prstasta kukavica, so se na račun ustrezne oskrbe travnikov povečale. […]

Zgodbe rastlin in živali ob mrtvicah reke Mure

Lendava, parkirišče Hofer Kolodvorska ulica 41,Lendava

Reka Mura, ta mistična in čudovita reka panonskih ravnic, še vedno skriva ogromno biserov iz živalskega in rastlinskega sveta, čeprav je njena biodiverziteta dokaj dobro raziskana. Ker terenski raziskovalci vedno znova opazijo nove, še nepopisane vrste s tega območja, bomo pozornost usmerili nekoliko manj »zanimivim«, prezrtim živalskim in rastlinskim vrstam, omenili pa bomo tudi »izmuzljive« […]

PRIDE 3 – skupina angleških gostov

Od 08. 08. do 15. 08. 2022 gostimo skupino šestih gostov iz Velike Britanije v okviru programa PRIDE, ki ga organizira GRAMPUS Heritage & Training, sofinancira pa Erasmus plus. Glavna tema tega obiska je trajnostna izraba geotermalne vode.

Usposabljanje interpretatorjev narave I

Spoštovani! Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v okviru projekta sodelovanja Kaj nas uči Mura, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, vljudno vabi ljubitelje narave na usposabljanje interpretatorjev. Dobimo se v sredo, 21. 12. 2022 ob 10. uri pri […]

Usposabljanje interpretatorjev narave II

VABLJENI NA USPOSABLJANJE INTERPRETATORJEV NARAVE LAS Goričko 2020 v okviru projekta sodelovanja Kaj nas uči Mura, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, vljudno vabi vse ljubitelje narave na usposabljanje interpretatorjev. Dobimo se v četrtek, 22. 12. 2022 ob 10. uri v Bakovcih […]