2. februarja že 25. leto zapored vsako leto obeležujemo Svetovni dan mokrišč, ki se odvija v mnogih državah po svetu, aktivno tudi v Sloveniji. V naši regiji se navadno izvedejo organizirani pohodi v bližini reke Mure na eni od mejnih držav (Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Madžarska). Tudi letos se bo izvajal pohod ob reki Muri in sicer 29. 01. 2023 v območju med Tratami in Ceršakom v znamenju gesla “Čas je za obnovo mokrišč“. Organizator pohoda je Zveza društev Moja Mura.

Namen svetovnega dneva in organiziranih dejavnosti je osveščanje javnosti o pomenu in ogroženosti različnih mokrišč. Večina jih je namreč na robu propada zaradi različnih človekovih dejavnosti, med temi imajo največji negativni učinek kmetijstvo, industrija, infrastruktura in masovni turizem. V naši regiji sodijo med najbolj ogrožena naravna mokrišča sledeči habitati: mrtvice in stranski rečni rokavi, naravni vodotoki in naravne mlake, nizka barja in različna močvirja, poplavni logi in rečna prodišča. Ti habitati nudijo številnim živalskim in rastlinskim vrstam življenjski prostor, nenazadnje pa tudi človeku omogočajo marsikatero dejavnost.