5. junija 2022 smo skupaj z organizatorjem DOPPS izvedli terenski izlet k mrtvicam (Csiko Legelo, Kot) ter petišovskim gramoznicam. Ogledali smo si trenutno vegetacijsko podobo mrtvic. Večino njih namreč v tej sezoni v celoti prekriva vodna škarjica (Stratiotes aloides), ogrožena vrsta šejkovk (Hydrocharitaceae), ki v Sloveniji uspeva le na nekaj mrtvicah ob Muri. Poleg nje smo uspeli najti še plavajočega plavčka (Salvinia natans), našo edino vodno praprot, ki je prav tako močno ogrožena.

Z mrežo smo malce polovili v vodi in uspeli smo ujeti dva primerka škofovske kape (Cybister laterimarginalis), zelo velike vrste kozaka (Dytiscidade), ki pa je v teh krajih dokaj pogosta vrsta. Ime je dobil po značilni obliki telesa, ki spominja na “škofovsko kapo”. Poleg hroščev smo med ujetimi živalmi opazili še ličinke enakokrilih kačjih pastirjev (Zygoptera). Nabrane živali in rastline smo po ogledu seveda nepoškodovane izpustili nazaj v naravo.

Nato smo se odpravili še do velikih petišovskih gramoznic, kjer smo upali na opazovanje plašice (Remiz pendulinus), a je žal nismo videli. Smo pa v prvi gramoznici opazili večjo populacijo vodnega oreška (Trapa natans), ki se lahko v kratkem času močno razraste po vodni površini. Videli smo tudi redko žužkojedo rastlino, južno mešinko (Utricularia australis).

V mrtvici Kot nas je čakalo pravo ptičje presenečenje, saj smo poslušali in opazovali petje dveh zelo redkih vrst. Najprej smo postali pozorni na melodično žgolenje iz bližnjega drevesa in kaj hitro smo ugotovili, da gre za rumenega vrtnika (Hippolais icterina), ki smo ga nekateri opazovali dobra dva tedna prej že na mrtvici Bobri. Sicer pričakovan in občasen gost v poplavnih logih ob reki Muri, je bil za mnoge od nas prvo opazovanje take vrste. Kot druga, nas je s svojim zamolklim, bobnečim oglašanjem nato še presenetila čapljica (Ixobrychus minutus). Menda za mrtvico Kot še ni bilo potrjenih podatkov o pojavljanju te vrste in ker smo poslušali pojočega samca, eden od članov pa je videl tudi samico, lahko upravičeno domnevamo, da ta ogrožena Natura 2000 vrsta v trstičju mrtvice tudi gnezdi.

Zadovoljni z “izplenom” dneva smo se želeli odžejati, a nam tisti dan ni bilo usojeno, da bi uživali ob kavici in hladni pijači. Pač, gostilniške navade niso navade žejnih ljudi… Pa drugič!