V nedeljo, 20. marca, se nas je manjša skupinica ljubiteljev narave zbrala pred gramoznico v Dokležovju, od koder smo se počasi odpravili vzdolž brega reke Mure v smeri ižakovskega broda. Namen terenskega sprehoda je bil opazovati vidne sledi bobra v naravi (obglodane veje, podrta drevesa, idr.) ter spregovoriti o problematiki njegovega vpliva v različnih ekosistemih. V bližini mostu čez reko Muro smo si ogledali starejša obglodana in podrta drevesa, svežih sledi tam nismo zaznali. Vzdolž prodišč (nivo reke je bil precej nizek) smo lahko videli številna delno obglodana drevesa in veje, ki so bile razmetane po prodiščih ali pa so štrlela iz reke. Po našem mnenju gre za občasna prehranjevalna mesta posamičnih osebkov, ki se premikajo vzdolž reke Mure in si verjetno iščejo lasten teritorij.

Na terenskem sprehodu so našo pozornost privabljale tudi številne ptičje vrste, ki jih je “prebudil” prvi spomladanski dan. Poleg vrst, ki smo jih opazovali že nekaj dni prej (glej Sprehod ob Muri), smo videli še kalina, postovko in kanjo, aktivnejši so bili tudi vrbji kovački. Prijetno so nas spet presenetile redkejše vrste, kot sta pivka in črna žolna, srednji detel ter veliki žagar.

Z udeleženci terena smo ob poti razpravljali tudi o polemiki varovanja naravnih in polnaravnih habitatov ob reki Muri, predvsem o ustreznosti gospodarjenja/upravljanja s poplavnimi gozdovi ter izpostavili številne projekte, ki se izvajajo na reki Muri in v njenem zaledju. Glede na dejstvo, da sodijo obmurski poplavni gozdovi v samo jedro biosfernega rezervata in v Naturo 2000, smo nekateri izrazili zaskrbljenost nad prihodnostjo celotne podonavske mreže poplavnih gozdov v luči trenutnih upravljavskih trendov.

Tako smo s prvim terenskim pohodom uspešno odprli “sezono” letnih terenov, ki se bodo zvrstili v 2022. Vabimo vas, da nas spremljate tudi na facebooku in nam občasno posredujete vaša mnenja in opazovanja.