Čeprav se je projekt URBANATURA – Narava v urbanih okoljih že zaključil, še vedno zbiramo, osvežujemo in dopolnjujemo podatke o živalskem, rastlinskem, glivjem svetu ter habitatih Prekmurja. Ta je postala pravi enciklopedični zaklad regionalne biodiverzitete z zbranimi več 1000 vrstami in skupinami in je že zdavnaj presegla okvire, zastavljene v projektu.

Naziv operacije: Narava v urbanih okoljih

Akronim: Urbanatura

Vrednost projekta: 33.476,36 € (vrednost sofinanciranja: 22.676,63 €)

Trajanje: 01. 09. 2017 – 31. 05. 2018 (podaljšan do 30. 10. 2018)

Območje izvajanja: občinska središča LAS PDL (Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana)

Tematsko področje: varstvo okolja in ohranjanje narave

Glavni cilji:

– izboljšanje stanja osveščenosti lokalnega prebivalstva o naravi v njihovem domačem prostoru z ustvarjanjem primernega socialno-interaktivnega okolja za promocijo ohranjanja narave v urbanih središčih;

– spodbujanje opazovanje in odkrivanje naravnega sveta v urbanih okoljih s poudarkom na prepoznavanju raznolikosti življenjskih okolij ter varovanja živalskih in rastlinskih vrst v njih;

– izdelava in vzpostavitev spletne platforme, ki bo omogočala vpogled v razširjenost živalskih in rastlinskih vrst na območju občinskih središč LAS PDL ter predstavitev življenjskih okolij znotraj občinskih središč.

Aktivnosti: priprava in izdelava platforme URBANATURA – promocijske stojnice s strokovnim vodstvom – delavnice za promocijo platforme Urbanatura – naravoslovne delavnice za šolarje in dijake – fotografski natečaj z razstavo – izdelava promocijskega materiala (plakati, roll-up) – nabava promocijske opreme – izdelava videoklipa

Povezave: