V mednarodni izmenjavi različnih skupin (učitelji, študenti, interesne skupine) sodelujemo z angleškimi partnerji (GRAMPUS) že od leta 2013 in smo do danes gostili številne skupine znotraj programov PRIDE in PEATS, ki jih sofinancira Evropska skupnost v okviru Erasmus + štipendiranj. Osnovni namen teh izmenjav je bil izmenjava izkušenj in znanj iz področja varstva narave na regionalni in nacionalni ravni, ohranjanja kulturne in etnološke dediščine ter vzpostavitvi potencialnih partnerskih mrež za prihodnje sodelovanje v mednarodnih projektih.

V skupinah PEATS (Placements in Environmental, Archeological and Traditional Skills) so večinoma študentje iz okoljskih, naravoslovnih ter družboslovno-konzervacijskih usmeritev, ki preko praktičnih in teoretičnih pristopov spoznavajo naravno in kulturno dediščino Prekmurja in širše Slovenije. Zanje organiziramo terensko vodene oglede v naravi, pripravljamo različne praktične delavnice, organiziramo oglede zgodovinskih in kulturnih objektov, jih vključujemo v aktualne projekte in jih predvsem želimo navdušiti nad slovensko naravno in kulturno dediščino.

PRIDE (Partnership for Rural Improvement & Development in Europe) je namenjen bolj starejšim generacijam z različnimi interesi, ki so bolj vezani na ohranjanje in spoznavanje različnih oblik dediščine, od snovne vse do duhovne. Tudi zanje pripravljamo različne delavnice, aktivnosti in interpretacijske oglede kulturne in naravne dediščine v regiji in širši državi. Z izmenjavo izkušenj in mnenj bogatimo lastna znanja o tuji dediščini, obenem pa na tuje goste prenašamo poznavanje slovenske zgodovine, kulture, običajev in celotne naše dediščine.

V letu 2022 pričakujemo obisk treh (3) skupin: 23.-30.05. (PRIDE), 06.-13.06. (PRIDE), 18.-25.07. (teachers).