Vsi opažamo, da bober postaja pri nas že stalnica. Skoraj ni vodnega habitata, kjer se ne bi poznal njegov vpliv na obrežju ali v zaledju, predvsem na koruznih njivah. Mnogi smatrajo, da je bober škodljivec, ki ga je potrebno preganjati in zatirati, kar pa je v neskladju z zakonodajo in naravovarstvenimi določili. Na obalah reke Mure lahko opazimo veliko obglodanih in podrtih dreves. Njegov pritisk lahko zmanjšamo tako, da ne podiramo obglodana drevesa, saj ga na ta način “prisilimo”, da se lotih drugih, zdravih dreves. S podiranjem dreves namreč sami povzročimo nepovratno škodo obrežni loki.

      

Zato je boljše, da kot lastniki gozdov pustimo, da se bober loti enega ali dveh dreves, saj se bo sčasoma pomaknil drugam. Podrto drevo, ki mu ne služi več za hrano, lahko nemoteno odstranimo. Prav tako ne podiramo in rušimo jezov, ki jih vzpostavlja, razen če gre za stare, neaktivne jezove. Enako velja za brloge. Spodkopane ceste lahko saniramo enostavno z zasipavanjem, nikakor pa ne smemo uporabiti pasti, oviralcev ali drugih sredstev za odganjanje (strupi, petarde…)!

      

Večja poškodovana in objedena drevesa lahko enostavno zavarujemo z mrežo in poliestrskimi varovali, lahko jih tudi poškropimo s posebnimi odganjalci, ki bodo bobra odvrnili od drevesa. Poškodovana drevesa se lahko obnovijo in rasejo naprej, nikakor pa niso že takoj za posek.

V kolikor bi želeli več informacij o bobru, kako živi in kako lahko živimo v sožitju z njim, se lahko obrnete na: MARTINA VIDA (031 875 890).